• enova dla biznesu - system ERP
  Zamiast starego dos-a nowa enova....
  (20-09-2011)
  więcej...
 • Nowa wersja systemu enova
  Najnowsza wersja 7.8.4288 systemu enova została opublikowana.
  (2011-09-29)
  więcej...
 • Promocja enova
  ABOLICJA AKTUALIZACYJNA ENOVA....
  (10-09-2011)
  więcej...
 • Sezonowe cykle spotkań
  Rozpoczeliśmy coroczne cykle spotkań i seminariów ....
  (15-08-2010)
  więcej...
Aktualności:
Nowa wersja systemu enova
Zmiany w wersji:

7.8.4288 2011-09-29

Moduł: CRM
Nowa funkcjonalność
• Do obiektu Zadanie w CRM dodano właściwość ZadaniaPodrzedne zawierającą kolekcję zadań podrzędnych
• Dodano listę Zajęcia, na której wyświetlane są wszystkie zajęcia wprowadzone na grupach szkoleniowych.
• Dodano algorytm generowania opisów analitycznych dla budżetu w walucie innej niż dokument opisywany. Mimo poprawnego algorytmu, pojawiał się komunikat: Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach 'EUR' i 'PLN'.
• Rozwiązano wyświetlanie kontrolki stopera na zadaniu CRM ze zdefiniowanym formularzem użytkownika.
Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność
• Dodano wyliczanie się wartości fakturowej i statystycznej na dokumencie unijnym. Problem występował w przypadku gdy pozycja miała zerową wartość. Poprawiono także błąd powodujący w wartości fakturowej dokumentu podwójne wliczanie wartości usług podnoszących koszt towarów.
• Dodano rozwiązanie, w wyniku którego kod kraju dla kontrahenta z Grecji był nieprawidłowo pobierany jako 'EL'. Obecnie pobierane będzie już prawidłowe 'GR'.
• Poprawiono wyświetlanie cen na liście towarów w enovaNet. Obecnie wyświetlany jest poprawnie każdy rodzaj ceny przypisany do definicji zamówienia, w tym również cena Kontrahenta. Dodatkowo wyświetlane są ceny brutto albo netto, w zależności od tego, w jaki sposób liczony jest VAT w zamówieniu.
Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

• W konfiguracji programu Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Deklaracje | PIT dodano parametr '... odpis tylko od wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych'. Po zaznaczeniu parametru na TAK odpis do przekazania na PFRON oraz zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowy fundusz aktywności na deklaracji PIT-4R będzie naliczony tylko od wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (tylko do górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej). Jeżeli parametr będzie ustawiony na NIE odpis będzie liczony od wszystkich wynagrodzeń bez względu na niepełnosprawność (tylko do górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej).